top of page
Anker 4
Anker 6
musici & (stem-) acteurs
Anker 1
Anker 2
& Overige projecten
Anker 7
Anker 1
Anker 3
& Stem Ontdekken

Ben je benieuwd naar jouw eigen klank en wil je graag weten wat jij zou kunnen met jouw stem?

Of wil je over jouw gêne om te zingen of spreken komen?

Zit je snel in jouw hoofd en zou je meer in verbinding willen zijn met jouw lijf, ook om je vrijer voelen?

Ik gun je dat zalige gevoel van je helemaal vrij en vervuld zijn en help je graag om jouw stem en jezelf op dit vlak te ontdekken. 

 

Er zijn talloze technieken ontwikkeld om mensen beter te leren zingen en spreken. De meeste van deze technieken richten zich oa op ademsteun en plaatsing van geluid om een gewenst resultaat te bereiken. Het denken, het sturen en de emotie spelen meestal de grootste rol. Ook zijn er verschillende aanpakken voor stembevrijding, om over gêne heen te komen en om alles er uit te durven gooien. Ondanks deze bestaande werkwijzen merken we meestal toch dat zoiets natuurlijks als zingen niet vanzelfsprekend is, nee, vaak zelfs moeite kost. 
 

De Lichtenberger® Methode gaat uit van de magische rol van onze zintuigen bij het functioneren van onze stem en ons hele lichaam. Zodra we ons oriënteren op onze oren en andere zintuigen gebeurt er iets bijzonders met de manier waarop we spreken, zingen of een instrument bespelen. Het wordt makkelijker, lichter en de klank wordt rijker en voller.

 

Dit nieuwe horen en waarnemen betekent een ware omwenteling niet alleen bij zangers, instrumentalisten, acteurs &sprekers, maar ook bij mensen die nooit eerder zongen of zelfs dachten dit niet te kunnen. 
 

De Lichtenberger® Methode is om vele redenen revolutionair en uniek te noemen. Geen enkele methodiek voor zowel stem als instrument staat de vrijheid van foneren en musiceren zo na en spreekt de synergy van de vele facetten van ons hele wezen hierbij zo aan, als deze methode. 


De Methode heeft daarbij niet alleen invloed op de stem of het instrument. Omdat er een verschuiving plaatsvindt van willen/moeten/oordeel, naar het overgeven aan de actieve waarneming blijft wat we doen, doorwerken in vele facetten van ons leven. Ik laat jou graag ontdekken welke verrassende gaven jouw oren en andere zintuigen hebben terwijl jij jouw eigen klank maakt. 

Je kunt een losse sessie boeken, alleen of samen met anderen, of je aanmelden voor één van de workshops of workshop-series.

bottom of page